Miljöpolicy

Albina Snacks värnar om en långsiktig planering för en miljö och resursmässig försvarbar utveckling, att aktivt bedriva sin verksamhet resurssnålt och energi effektivt. Målet är att integrera miljöskyddet som en naturlig del av företagets verksamhet och att visa att miljömedveten produktion faktiskt leder till minskade driftkostnader.

Albina Snacks är ansluten till REPA – Näringslivet system för återvinning av förpackningar. Läs mer på www.repa.se.​

Våra Odlare & Produkter

Våra odlare utnyttjar högt utvecklade odlingssystem som baserar sig på principerna för en hållbar utveckling. Våra odlares yrkesskicklighet och kompetens påverkar mångas dagliga liv och de produkter de använder ska vara produkter som tar sitt ansvar för miljön. Vi arbetar kontinuerligt på att öka andelen miljöanpassade inköp och transporter. T.ex. transporteras samtliga råvaror från Mellersta Östern till Sverige till 99% med container på båt, packade i miljövänliga jutesäckar eller ofärgade pappersäckar.

Minimalt Produktionsutsläpp - Maximal Återvinning

Som ett viktigt led i utvecklingen samt för att möta marknadens stigande krav på miljömedveten produktion har företaget investerat i att:

  • anläggningen drivs med Gasol istället för som tidigare Diesel
  • samtliga rengöringsmedel som används är miljöcertifierade enligt ISO 14001
  • avfall och sopor källsorteras och återvinns i största möjliga mån
  • återvinningsbara material i våra förpackningar, inget lösningsmedel i tejp samt återvinningsbara kartonger

Kommunikation och Marknadsmaterial

Maximalt utnyttjande av den digitala tekniken

  • t.ex. digitala fakturor, telefon och videokonferenser för att minimera vårt resandet
  • produktblad och broschyrer distribueras enligt POD principen.
    ​(Print On Demand - kund printar direkt från t ex internet eller ett lokalt tryckeri)

​Albina Snacks 2009-2014 ©

​Email › info@albinasnacks.com

+ 46 42 311 10 00​

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.